Notificare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in scop de resurse umane (candidati)

Aceasta notificare („Notificarea”) are rolul de va informa atunci cand candidati pentru posturile libere oferite de:

Top Lac Service Cotroceni S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bd. Timisoara, nr. 8-10, Sector 6,

 (oricare dintre acestea „Societatea” sau „Top Lac Service Cotroceni S.R.L.”), cu privire la operatiunile de prelucrare de catre Societate, in calitate de operator de date cu caracter personal, a datelor dvs cu caracter personal (definite de Regulamentul general privind protectia datelor 2016/679 - „GDPR").

Datele cu caracter personal prelucrate

Organizatia noastra va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (denumite in continuare „Datele”):

Date de contact si/sau identificare, ce pot include: nume si prenume; adresa (domiciliul sau resedinta), inclusiv adresele anterioare; numar de telefon (personal si/sau de serviciu); e-mail (personal si/sau de serviciu); locul de munca; seria si numarul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pasaport) precum si informatiile continute in aceste documente; codul numeric personal;

Date specifice de resurse umane, ce pot rezulta din curriculum vitae si pot include: functia/ profesia; informatii privind educatia (inclusiv diplome, studii); nationalitate/ cetatenie; data nasterii; varsta; sex; date de stare civila; religie; limba materna; alte limbi vorbite; locul muncii; tipul de contract; data angajarii; vechimea; date privind apartenenta sindicala; angajatorul curent; istoricul locurilor de munca.

Sursa Datelor

direct de la dvs., de ex. furnizarea sau introducerea datelor dvs. in sistemele noastre de resurse umane, prin procesul de aplicare sau prin alte forme sau informatii pe care ni le furnizati in legatura cu angajarea dvs. (cerere de munca, contract de munca, curriculum vitae, contactele de urgenta etc.); si

de la terti, inclusiv referinte si alte verificari de fond, de la fosti angajatori si/sau agentii de recrutare a fortei de munca, sub rezerva cerintelor legale aplicabile.

Scopul prelucrarii Datelor

Societatea colecteaza, prelucreaza si utilizeaza in orice alt mod Datele in urmatoarele scopuri: (a) scopuri care sa permita Societatii sa decida stabilirea unei relatii de munca cu dvs.; (b) scopuri impuse de lege si alte reglementari legale, mai precis: Recrutarea personalului; Stabilirea politicilor de resurse umane; Planificarea strategica a resurselor umane; Exercitarea drepturilor Societatii in conformitate cu prevederile legale si respectarea obligatiilor legale (inclusiv investigatii in legatura cu acestea); Scopuri subsumate scopului general de resurse umane.

Nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe Datele dvs..

Dezvaluirea Datelor

Datele dvs. vor fi divulgate in cadrul Societatii doar catre persoanele din departamentul Resurse Umane (HR) sau managementul societatii sau alte persoane care au nevoie de acces la Datele dvs. („need to know basis”) pentru a-si indeplini atributiile specifice.

Societatea poate, de asemenea, sa prezinte Datele dvs. unor terte parti care furnizeaza servicii de tehnice si organizationale in legatura cu activitatile legate de resursele umane sau catre consultantii legali sau alti consultanti ai Societatii in scopurile mentionate in aceasta Notificare. Societatea va exercita o diligenta adecvata in selectarea furnizorilor terti de servicii si va solicita ca acesti furnizori sa mentina masurile de securitate tehnice si organizationale adecvate pentru a va proteja Datele si pentru a le procesa in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile.

Societatea poate, de asemenea, sa dezvaluie Datele dvs. autoritatilor, dupa cum este necesar sau permis de prevederile legale, si/sau instantelor.

Transferul Datelor in afara UE sau SEE

Ca principiu, Societatea nu va transfera Datele in afara Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European.

Temeiul juridic pentru prelucrarea Datelor

Obligatiile de angajator (viitor angajator) ale Societatii si obligatiile contractuale si/sau legale ale acesteia, interesele sale legitime si/sau necesitatea de a incheia sau de a executa un contract, in conformitate cu dispozitiile legale privind confidentialitatea datelor, constituie temeiurile juridice ale operatiunilor de prelucrare a Datelor descrise in prezenta comunicare.

Interesele noastre legitime sau cele ale unei terte parti includ cerintele noastre de a utiliza Datele dvs. in litigii, investigatii, anchete ale autoritatilor sau in alte scopuri legale sau de reglementare care implica Societatea.

Securitatea datelor

Societatea mentine masurile de securitate fizice, tehnice si organizatorice pentru a proteja Datele impotriva distrugerii, pierderii, modificarii, dezvaluirii, restrictionarii sau accesarii accidentale, ilegale sau neautorizate, indiferent unde sunt procesate.

Politica noastra de securitate reglementeaza modul in care va protejam Datele; o copie a acestei politici de securitate poate fi obtinuta de la Departamentul de Resurse Umane.

Durata prelucrarii/ stocarii Datelor

Intentionam sa pastram Datele dvs. exacte si actualizate. De asemenea, ne straduim sa pastram Datele dvs. nu mai mult decat este necesar pentru a indeplini scopurile enumerate in prezenta comunicare sau decat cele impuse de lege.

Avand in vedere ca sunteti un candidat pentru un post oferit de catre Societate (fara a fi formalizata vreo relatie cu Societatea), Datele dvs. puse la dispozitia Societatii (inclusiv CV-ul) vor fi pastrate pentru o durata de 1 an.

Drepturile dvs. in ceea ce priveste Datele

In conformitate cu dispozitiile aplicabile in ceea ce priveste Datele, va informam ca aveti urmatoarele drepturi, care pot fi exercitate prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact indicate in Sectiunea (13) de mai jos:

Dreptul de acces la Datele prelucrate;

Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea Datelor;

Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii;

Dreptul de a va opune prelucrarii;

Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;

Dreptul la portabilitatea datelor;

Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor si de a va adresa instantelor de judecata competente.

Responsabilul cu Protectia Datelor

In considerarea dispozitiilor legale aplicabile, Societatea a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor (denumit si DPO sau Data Protection Officer), pe care il puteti contacta la adresa de email: dpo@toplacservice.ro .

Intrebari sau solicitari

Daca aveti intrebari cu privire la aceasta Notificare sau doriti (i) sa accesati sau sa revizuiti Datele dvs. sau sa aflati mai multe informatii in legatura cu acestea sau (ii) sa faceti alt tip de solicitare legata de Datele dvs., va rugam sa contactati coordonatorii protecției datelor cu caracter personal sau departamentul Resurse Umane la adresa hr@toplacservice.ro .

Nu in ultimul rand, aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la urmatoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: +40.318.059.211/ +40.318.059.212