Nota de informare privind utilizarea sistemelor de monitorizare prin mijloace de comunicatii electronice/gps

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. este un operator de date, cu sediul in Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 8-10, Sectorul 6.

CUM PRELUCRĂM DATELE DE GEOLOCATIE

Operatorul prin intermediul sistemelor de comunicatii electronice furnizate de terti, prelucrează date de geolocatie ale autovehiculului în scopul asigurării securităţii parcului de autovehicule TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L..

TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. nu prelucrează în alte scopuri datele cu caracter personal rezultate în urma monitorizării GPS iar sistemul de supraveghere nu este utilizat pentru monitorizarea activităţii clientilor sau colaboratorilor, datele culese urmand a nu fi transmise unor terti decat in urma aparitiei unor cerinte de la autoritati in baza legii.

Supravegherea GPS a autovehiculelor TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. presupune accesul la datele de geolocatie si pot fi asociate cu cele personale ale utilizatorilor doar de catre operator prin accesarea unei evidente separate, de catre angajati in mod expres desemnati, in caz de infracțiuni, protecția persoanelor și bunurilor, contraventii sau accidente rutiere.

Tertii furnizori au acces la datele de geolocatie ale autovehiculelor dar nu au acces la datele personale ale utilizatorilor autovehiculelor operatorului.

In cazul monitorizarii prin GPS a autoturismelor operatorului, prelucrarea se realizeaza prin inregistrarea de catre dispozitivul GPS instalat pe autoturism a informatiilor privind localizarea autoturismului, inregistrarea datelor despre evenimente in trafic si modul de utilizare a autoturismului. Aceste sisteme de tracking de autoturisme vor capta si inregistrari ale traseelor salariatilor, inclusiv traseul catre si dinspre domiciliul/resedinta salariatilor.

Monitorizarea autoturismelor operatorului prin sistemul de monitorizare GPS se realizeaza 24/24, 7 zile pe saptamana, iar sistemele vor colecta, prelucra si stoca date privind localizarea GPS a autoturismului.

CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Clienti

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate de aplicatie sunt: locatie, viteza, comportament in trafic, numar de accelerari si decelerari, curbe bruste, opriri.

Datele prelucrate de operator sunt datele de identificare necesare semnarii contractului.

SCOPUL PRELUCRARII

TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei Notificări in următoarele scopuri:

îndeplinirea unei obligații legale ce revine TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. conform prevederilor legale in materie, de ex:

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor,

respectarea obligațiilor fiscale privind validarea deplasărilor si deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul;

proceduri judiciare ca urmare a nerespectării obligațiilor cuprinse in contract, inclusiv ca urmare a investigării plângerilor;

asigurarea sigurantei obiectivelor, salariatilor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. mentioneaza ca nu exista vreun proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri) bazat pe prelucrarea acestor date.

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

Interesul legitim al TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. de a asigura protectia propriilor autovehicule.

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale putem transmite sau permite accesul la datele înregistrate autorităţilor naţionale.

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE

Informaţiile colectate sunt păstrate în formă electronică iar pentru protecţia acestora sunt implementate următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:

limitarea timpului de stocare a datelor timp de 6 luni de la restituirea autoturismului (pentru eventuala primire a unor amenzi aplicate in alte tari);

acces administrativ la aplicatie este permis doar echipei inchirieri masini

limitarea accesului la informatiile colectate de catre sistemele de monitorizare GPS doar catre departamentul inchirieri masini

control acces la înregistrări, prin intermediul logurilor de aplicatie;

instruire privind cerinţele legate de confidenţialitatea datelor și acorduri de confidenţialitate pentru persoanele care acceseaza datele colectate

asigurarea contractuală sau prin acorduri că persoane împuternicite implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor.

 LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în aplicatie cu mediu de stocare in Romania. În cazul producerii unui incident de securitate sau a înregistrării unei solicitării întemeiate a unei persoane vizate, durata de stocare a inregistrarilor GPS pentru intervalul de timp relevant poate depăşi limitele normale în funcţie de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate sau de soluţionare a solicitării primite.

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:

dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră personale;

dreptul de a obţine din partea TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;

dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;

dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a prelucrării, sub rezerva anumitor excepții;

dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, date identificare) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

În cazul solicitării de acces la date care vă privesc, soluționarea cererii se poate face prin acordarea accesului la înregistrarea solicitată sau prin transmiterea unei copii a acesteia. Cererea de acces trebuie să menţioneze data, ora, locaţia pentru care se dorește acces.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro (adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. 0318059211).

MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc in timp, este posibil ca această informare privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la sediul /sediile TOP LAC SERVICE COTROCENI S.R.L. precum si la www.centrudedaune.ro

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@toplacservice.ro.

Nu in ultimul rand, aveti dreptul sa va adresati Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la urmatoarele date de contact:

Web page: http://www.dataprotection.ro

Adresa email: anspdcp@dataprotection.ro

Tel.: +40.318.059.211/ +40.318.059.212